Verschillende soorten angststoornissen

Angst is een veelvoorkomend verschijnsel wanneer een persoon wordt geconfronteerd met potentieel problematische of gevaarlijke situaties. Het wordt ook gevoeld wanneer een persoon een externe dreiging waarneemt. Chronische en irrationele angst kan echter leiden tot een vorm van angststoornis. Er zijn verschillende soorten angststoornissen, afhankelijk van hun oorzaken of triggers.

Hier onder volgen voorkomende vormen van angststoornissen

Gegeneraliseerde angststoornis
Een persoon met dit type angststoornis ervaart meestal langdurige angst die vaak ongegrond is. Nauwkeuriger gezegd, mensen met gegeneraliseerde angststoornissen kunnen de reden achter hun angst niet onder woorden brengen. Dit soort angst duurt meestal zes maanden en treft vaak vrouwen. Vanwege de hardnekkigheid van de angst, maken mensen met een gegeneraliseerde angststoornis zich constant zorgen en piekeren. Dit resulteert in hartkloppingen, slapeloosheid, hoofdpijn en duizeligheid.

Specifieke fobie
In tegenstelling tot iemand met een gegeneraliseerde angststoornis, ervaart een persoon met een specifieke fobie extreme en vaak irrationele angst voor een bepaalde situatie of object. Wanneer ze worden blootgesteld aan het object of de situatie waar ze bang voor zijn, vertonen mensen met specifieke fobieën tekenen van intense angst, zoals trillen, kortademigheid, hartkloppingen en misselijkheid. Veelvoorkomende specifieke fobieën zijn hoogtevrees, besloten ruimtes, bloed en dieren. De angst die een persoon met een fobie voelt, kan zo extreem zijn dat hij of zij de veiligheid negeert om aan de situatie te ontsnappen.

Angststoornis
Paniekstoornissen, ook bekend als agorafobie, worden gekenmerkt door terugkerende paniekaanvallen die vaak onverwacht zijn. Symptomen zijn meestal beven, pijn op de borst, duizeligheid, angst om de controle te verliezen en onwil om alleen te zijn. Mensen met een paniekstoornis zijn zich ervan bewust dat hun paniek meestal ongegrond en onlogisch is. Daarom vermijden ze openbare situaties en alleen zijn. Een paniekaanval kan zo ernstig zijn dat mensen de controle kunnen verliezen en zichzelf kunnen bezeren.

Sociale angst
Ook wel sociale angst genoemd, kan een persoon met sociale fobie vergelijkbare symptomen vertonen als die van een paniekstoornis, vooral in sociale situaties. Beven, duizeligheid, kortademigheid en hartkloppingen kunnen optreden wanneer een persoon met een sociale fobie zichzelf in het middelpunt van de belangstelling of in het gezelschap van veel mensen bevindt, ongeacht of ze vreemden zijn of niet.

Obsessief-compulsieve stoornis
Mensen met een obsessief-compulsieve stoornis ervaren angst veroorzaakt door een aanhoudende obsessie of idee. Ze hebben de neiging om het ervaren van angst te vermijden door hun toevlucht te nemen tot repetitieve acties of gedragingen die angst voorkomen. Iemand die bijvoorbeeld geobsedeerd is door reinheid, kan angst ervaren bij het zien van een vaas die enigszins uit het midden is geplaatst. Om angst te voorkomen, zal hij of zij alles dwangmatig of zonder reden opruimen en organiseren.

PTSS
Posttraumatische stressstoornis kan optreden nadat een persoon een ernstig traumatische gebeurtenis heeft meegemaakt. Hij of zij kan de ervaring in zijn of haar geest herbeleven die stress en angst veroorzaakt. Als een persoon met PTSS in contact komt met stimuli (elk object, persoon of situatie) die hij of zij associeert met de traumatische gebeurtenis, kan hij of zij de gebeurtenis letterlijk opnieuw beleven door ongecontroleerd te huilen, in paniek te raken of de controle te verliezen. Subtielere symptomen zijn slapeloosheid en vermijdend gedrag. PTSS kan zich direct na de traumatische gebeurtenis of zelfs jaren daarna manifesteren.

Het bepalen van het type angststoornis dat een persoon heeft, is cruciaal voor het zoeken naar behandeling en herstel. Technieken en methoden die worden gebruikt om een ​​persoon te helpen met een bepaalde angst om te gaan, zijn meestal niet alleen gericht op het beheersen van symptomen, maar ook op coping-mechanismen bij blootstelling aan triggers. Pas na een gedegen diagnose kan behandeling en herstel van angststoornissen echt van start gaan.

© Vi & Dora Informative Website. All Rights Reserved.